Икономика

Ние непрестанно инвестираме в стабилността и бъдещето на Пенемат – в товарните ни автокомпозиции, в технологиите, които използваме в работата ни, в нашите служители и в сервизната ни база.

Работим със софтуерни продукти, разработени специално за нашите нужди, които позволяват да се осъществява бърза комуникация между различните отдели на фирмата, както и с основните ни клиенти. В процес на внедряване е последно поколение система за комуникация, контрол и навигация между офиса и всички автомобили на фирмата.

Социална отговорност

Всички служители в Пенемат периодично биват обучавани и инструктирани във връзка с пряката им производствена дейност, както и с дейността на фирмата като цяло.

Обучения и инструктажи се провеждат редовно във връзка с превоза на особени товари като ADR, извънгабаритни, обемни и групажни товари и работа със специализирани укрепващи средства.

Здраве и осигураване

За нашите служители сме разработили здравен и осигурителен план – получават безплатни медицински прегледи 2 пъти в годината; част от служителите имат допълнителни здравни застраховки и осигуровки.

На всички служители в сервизната база, където се упражнява повече физически труд, е осигурен безплатен топъл обяд и напитки.

Екология

Опазването на околната среда е наш приоритет. Приносът ни към справянето с глобалния проблем е в използването на нови и по-ниско емисионни товарни автомобили.

Винаги транспортираме вашите стоки по най-оптималния маршрут с цел минимизиране разходите по транспорта, съкращаване на времето, намаляване на трафика по пътищата, с което пряко въздействаме върху по-малко отделяне на CO2 емисии.